2003-ban alapított cégünkben összeadódik az alapítók személyenként is több mint 15 éves, különböző szakterületeken megszerzett tapasztalata és kapcsolatrendszere. 600 sikeresen lezárt projektünket több mint 50 milliárd forintnyi fejlesztés, és közel 300 megteremtett munkahely hitelesíti.

Komplex projektfejlesztési és projektmenedzsment szolgáltatásokat nyújtunk, így több területen tudunk kiváló referenciákkal bíró mérnöki, szakértői hátteret ajánlani az egyes projektek kidolgozásához. Olyan, térségi tapasztalattal rendelkező szakértők munkájára építünk, akik ismerik és átlátják a környezet- és természetvédelemnek, megújuló energiaforrások hasznosításának, emberi erőforrás-fejlesztésnek, vállalkozásfejlesztésnek a jogszabályi, intézményi és forrásstruktúráját, értik működésének mechanizmusait és ismerik annak meghatározó szereplőit.

Cégünk eszköz a társadalom javát szolgáló fejlesztéseink megvalósításához, és arra is törekszünk, hogy munkatársaink (6 fő) is folyamatosan fejlődjenek és megtalálják szakmai motivációjukat.

Széles körű kapcsolatrendszerrel rendelkezünk a Nyugat-Dunántúli Régióban (megyék, megyei jogú városok, dekoncentrált szervezetek stb. körében), de országosan a regionális fejlesztési ügynökségek, továbbá a meghatározó országos területfejlesztési szakmai szervezeteknél, minisztériumi irányítóknál. Ezen kapcsolatok biztosítják azt a felkészültséget, informáltságot, amely a minőségi munka ellátásához elengedhetetlen. Munkánk során jó kapcsolatot alakítottunk ki több, finanszírozásban érdekelt szervezettel, amit bizonyos projektek kialakítása során már sikerrel mozgósítottunk. Eddigi munkatapasztalataink alapján több területen tudunk kiváló referenciákkal bíró mérnöki szakértői hátteret ajánlani az egyes projektek kidolgozásához.

Cégünkben olyan, helyi tapasztalattal rendelkező szakértők munkájára építünk, akik ismerik és átlátják a környezet- és természetvédelemnek, humánerőforrás-fejlesztésnek, gazdaságfejlesztésnek (for profit és szociális gazdaság is), területfejlesztésnek a jogszabályi, intézményi és forrásstruktúráját, értik működésének mechanizmusait és ismerik annak meghatározó szereplőit.